top of page

FAQ

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Sprawdź, czy już odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które mogą Cię interesować. Zapraszamy do pytania o sprawy ważniejsze i mniej istotne. Jeśli jest coś, co chcesz wiedzieć, a my o tym nie wspomnieliśmy, skontaktuj się z nami już dziś! Metrolog 3D jest tutaj, aby pomóc Ci z Twoim problemem.

CO TO JEST UKŁAD RPS?

Układ współrzędnych detalu

RPS (Reference Point System) to system odniesienia punktowego wykorzystywany w pomiarach na maszynach współrzędnościowych.

RPS to zestaw punktów odniesienia, precyzyjnie zdefiniowane na obiekcie, który jest poddawany pomiarom. Te punkty odniesienia są wykorzystywane do określenia położenia i orientacji obiektu w przestrzeni trójwymiarowej.

W praktyce RPS może składać się z trzech lub większej liczby punktów, które tworzą jednoznaczną bazę metrologiczną kontrolowanego detalu blokując jego 6 stopni swobody (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz). Punkty odniesienia są następnie mierzone na maszynie współrzędnościowej i na podstawie zmierzonych wartości rzeczywistych jest tworzony układ współrzędnych z określonymi współrzędnymi nominalnymi. Celem tej operacji jest uzyskanie zerowych odchyłek  wybranych baz od ściśle określonych wartości nominalnych lub dla układów przesztywnionych uzyskanie możliwie najmniejszej odchyłki w punktach RPS.

Zastosowanie RPS w pomiarach na maszynach współrzędnościowych pozwala na jednoznaczne i powtarzalne pomiary, ze względu na powtarzalną metodę wyznaczenia układu współrzednych detalu.  

CZYM WYKONYWAĆ POMIARY 3D NA HALI PRODUKCYJNEJ

Pomiar na hali produkcyjnej

Na hali produkcyjnej można wykonywać pomiary przy użyciu różnorodnych urządzeń 3D, które umożliwiają precyzyjne i skuteczne mierzenie wymiarów i geometrii obiektów. Oto kilka popularnych urządzeń 3D stosowanych do pomiarów na halach produkcyjnych:

 

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe przystosowane do pracy poza laboratorium kontroli jakości (CMM): To zaawansowane urządzenia, które wykorzystują układ współrzędnych trójwymiarowych do pomiaru geometrii obiektów. CMM skanuje powierzchnię obiektu, rejestruje dane punktowe i generuje wyniki pomiarów. Warunkiem koniecznym jest dobranie modelu przeznaczonego do pracy na hali produkcyjnej.

 

Skanery laserowe: Skanery laserowe emitują wiązkę laserową, która skanuje obiekt i zbiera dane punktowe na podstawie odbicia promieni laserowych. Dzięki temu można uzyskać pełny model trójwymiarowy obiektu, włączając w to zarówno jego geometrię zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Najczęściej stosowane w zestawie z ramieniem pomiarowym.

 

Skanery optyczne: Skanery optyczne wykorzystują technologię światła strukturalnego lub projekcji wzorców do zbierania danych punktowych na podstawie deformacji lub wzorców na powierzchni obiektu. Pozwalają one na szybkie i dokładne skanowanie zarówno dużych, jak i małych elementów.

 

Technologia fotogrametryczna: Wykorzystuje kamery cyfrowe do rejestrowania obrazów obiektów z różnych perspektyw, a następnie analizuje je w celu odtworzenia trójwymiarowej geometrii obiektu. Ta metoda jest przydatna do pomiarów w przypadku większych obiektów.

Ramiona pomiarowe: pozwalają na elastyczne i mobilne wykonywanie pomiarów na różnych obiektach bez konieczności przenoszenia ich na maszynę pomiarową. Mogą również pracować w połączeniu z trakerem laserowym.  Główne zalety ramion pomiarowych to:

  • Mobilność: Ramiona pomiarowe są przenośne i można je łatwo przenieść w różne miejsca na hali produkcyjnej. Pozwalają na dokonywanie pomiarów bez konieczności przenoszenia dużych lub nieporęcznych elementów.

  • Elastyczność: Dzięki regulowanemu teleskopowemu ramieniu można dostosować długość i konfigurację ramienia do konkretnej aplikacji. Pozwala to na dostęp do trudno dostępnych obszarów i pomiar różnych rodzajów obiektów.

  • Wielofunkcyjność: Ramiona pomiarowe mogą być wyposażone w różne czujniki pomiarowe, takie jak przetworniki stykowe lub skanery laserowe. Pozwalają na różne rodzaje pomiarów, w tym pomiary punktowe, skanowanie powierzchni i tworzenie modeli 3D.

  • Szybkość i precyzja: Ramiona pomiarowe umożliwiają szybkie i precyzyjne pomiary dzięki zaawansowanej technologii, takiej jak systemy kompensacji termicznej oraz zaawansowane algorytmy obliczeniowe.

  • Ramiona pomiarowe są powszechnie stosowane w przemyśle, w tym w sektorach motoryzacyjnym, lotniczym, metalurgicznym i innych. Pozwalają na wykonywanie pomiarów kontroli jakości, weryfikacji geometrii, analizy odchyłek i procesów montażowych. Są niezastąpione w sytuacjach, gdy mobilność, elastyczność i dokładność pomiarów są kluczowe.

Wybór odpowiedniego urządzenia 3D zależy od rodzaju pomiaru, rodzaju obiektów, które chcemy mierzyć, oraz oczekiwanego poziomu dokładności. Każde z tych urządzeń ma swoje unikalne zalety i zastosowania, ale wszystkie pozwalają na precyzyjne pomiary na hali produkcyjnej i są nieocenione w kontroli jakości oraz doskonaleniu procesów produkcyjnych.

CZYM JEST ODWROTNE ODWZOROWANIE W TECHNICE POMIAROWEJ

rapport.jpeg

Odwrotne odwzorowanie w celu uzyskania modelu CAD odnosi się do procesu odtwarzania geometrycznego modelu trójwymiarowego na podstawie istniejących danych pomiarowych.

W przypadku, gdy mamy zestaw punktów pomiarowych lub chmurę punktów zebranych za pomocą technik pomiarowych, takich jak na przykład skanowanie laserowe 3D lub skanowanie wykorzystujące interferencję prążków światła białego, odwrotne odwzorowanie może być zastosowane do rekonstrukcji modelu CAD, który można edytować i przetwarzać przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Proces odwrotnego odwzorowania w celu uzyskania modelu CAD zazwyczaj obejmuje kilka kroków. Najpierw przekształca się chmurę punktów w formacie pomiarowym do postaci zrozumiałej dla oprogramowania CAD. Następnie dane są przetwarzane i analizowane, aby zidentyfikować powiązania między punktami i ustalić odpowiednie powierzchnie i kształty.

Kolejnym etapem jest rekonstrukcja modelu 3D, czyli tworzenie geometrii powierzchni na podstawie danych punktowych. Wykorzystuje się różne techniki, takie jak interpolacja, krzywe B-sklejane czy triangulacja, aby uzyskać dokładny i spójny model trójwymiarowy.

Ostatecznie, uzyskany model CAD może być poddany edycji, modyfikacji i dostosowaniu do określonych wymagań projektowych. Może być również używany w dalszych procesach projektowych, takich jak analizy wytrzymałościowe, symulacje czy wizualizacje.

Odwrotne odwzorowanie w celu uzyskania modelu CAD ma duże znaczenie w wielu dziedzinach, takich jak inżynieria, architektura, projektowanie produktów czy nauki przyrodnicze. Pozwala na przekształcenie danych pomiarowych w kompletny i elastyczny model, który może być dalej wykorzystywany w procesie projektowania i analizy.

Dzięki odwrotnemu odwzorowaniu możemy skutecznie wykorzystać istniejące dane pomiarowe do stworzenia precyzyjnych modeli CAD, co przyczynia się do bardziej efektywnego procesu projektowego i doskonalenia produktów.

Sprawdź również najnowsze Wiadomości na stronie

bottom of page